راهنمای تهیه و ارسال مقاله برای فصلنامه رهپویه هنر (ادامه ...)

تاريخ :04/05/1394

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، پنجمین برنامه از سلسله نشست‌های عملی و تخصصی به‌صورت کارگاه آموزش(ادامه ...)

تاريخ :27/02/1394

اکران فیلم کوتاه سوره (ادامه ...)

تاريخ :27/05/1393

نمایش و فروش آثار هنری (ادامه ...)

تاريخ :27/05/1393

فروش اینترنتی آثار هنری (ادامه ...)

تاريخ :27/05/1393

نمایشگاه بزرگ "جایگاه قرآن کریم در هنر ایران" در ابوظبی (ادامه ...)

تاريخ :22/05/1393

بایگانی اخبار