باحضور استاد مهدی حاج محمدی مورخ 4آذر ماه94 از ساعت30/9الی13در سالن مطالعه ساختمان دانشکده مرکزی هنر(ادامه ...)

تاريخ :20/08/1394

راهنمای تهیه و ارسال مقاله برای فصلنامه رهپویه هنر (ادامه ...)

تاريخ :04/05/1394

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره، پنجمین برنامه از سلسله نشست‌های عملی و تخصصی به‌صورت کارگاه آموزش(ادامه ...)

تاريخ :27/02/1394

اکران فیلم کوتاه سوره (ادامه ...)

تاريخ :27/05/1393

نمایش و فروش آثار هنری (ادامه ...)

تاريخ :27/05/1393

بایگانی اخبار